Om Forefence

Forefence AS ble etablert i 2012 av Ylva og Bård Meltvedt basert på et behov for et vedlikeholdsfritt rekkverk / gjerde med moderne design og høy kvalitet. Markedet manglet produktet de lette etter.

Ylva, med bakgrunn fra produktutvikling og markedsføring, og Bård, med bakgrunn fra jus og kunst, har begge stor interesse for estetikk og arkitektur. Forefence AS har som ambisjon å tilby sine produkter også i det internasjonale markedet.

Forefence-produktene designes og produseres i Norge av resirkulerbare materialer med lang levetid.

Dette gjør produktene kortreiste og miljøvennlige sammenliknet med importprodukter. Det unike designbeskyttede modulsystemet gir stor valgfrihet og enkel montering.

Forefence AS er svært opptatt av at deres produkter skal tilfredstille alle krav til sikkerhet og kvalitet.
I mars 2017 ga de SINTEF Byggforsk i oppdrag å utføre prøving av stivhet og styrke på rekkverkstolpene til bruk i glassrekkverk.
Det er denne type rekkverk som er mest utsatt for skaderisiko og derfor den mest relevante å teste. Stolpene ble testet for senteravstand på maks 2100mm.
I følge SINTEF sine rettningslinjer for mekanisk prøving av glassrekkverk har rekkverkstolpene fra Forefence AS bestått prøving med hensyn til stivhet og bruddstyrke i brukskategori A,B,C1,C2,C4&D som beskrevet i NS 3510.2015.
Prøvene ble bestått med stor margin.
SINTEF rapporten er tilgjengelig under prosjektnummer 102015360.