STARTBANK

Leverandørregister for bygg, anlegg, forvaltning, forsikring og eiendom. Forefence er fullt registrert som leverandør i StartBANK.

Byggenæringens Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for BA-næringen.
Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at aktørene i BA- næringen kan konkurrere på like vilkår. I tillegg vil en gjennom ordningen oppnå en effektiv og ressurssparende informasjonsdeling av felles opplysninger.

Navnet StartBANK er valgt for å uttrykket at dette er starten på en unik og meget viktig registreringsprosess. Oppdragsgivere vil ved inngåelse av kontrakter benytte leverandører med gyldig registreringsbevis i StartBANK.
Oppdragsgiver kan ved behov stille tilleggskrav til leverandører ved utvelgelsen for ulike oppdrag. Ved å forholde seg kun til firmaer som har vært gjennom en registreringsprosess, vil både oppdragsgiver og leverandører
ha langt større grad av sikkerhet når avtalen inngås, og med større sannsynlighet vite at det er seriøse aktører som deltar i prosjektene.

For å bli registrert inn i StartBANK, må leverandører i tillegg til å profilere hvilke varer og tjenester de ønsker å tilby til BA-næringen, også oppfylle noen mer formelle krav i løpet av registreringsprosessen.

Se rapporten