Montering

Våre produkter er av høy kvalitet, og for optimalisering av produktenes levetid er det viktig at det etableres frostsikre fundamenter produktene kan monteres på.

Fundamentering

Vi anbefaler at produktene etableres på terrassebord, støpt ringmur, eller på blokker av stein (granitt) eller betong. Alternativt kan det støpes eller nedfelles punktfester til hver enkelt stolpe.

Når fundamentet er på plass, er selve monteringen relativt enkel.

Monteringsanvisninger

Under kan du laste ned våre monteringsanvisninger.

Tooppmontering av Sonate En

Last ned

Tooppmontering av Sonate Zero

Last ned

Tooppmontering av Sonate Asymetrisk

Last ned

Toppmontering av Sonate Halv med bunnlist

Last ned

Toppmontering av Sonate Halv med topplist

Last ned

LED-lys Dölken Lightning

Last ned