Glassrekkverk og glasslevegg – helhet med design Sonate

Glassrekkverk og glasslevegg på Malmøya

Glassrekkverk, levegg og fransk balkong i klart sikkerhetsglass.

Vi valgte klart glass på alle elementer da det ikke var fare for innsyn fra naboer eller forbipasserende, som ville være til sjenanse for kunden. Prosjektet ble levert med firekantrør mellom glass og som håndløper.

Fransk balkong i design Sonate To
Glassrekkverk i design Sonate To
Glasslevegg i design Sonate Tre
Glassrekkverk og fransk balkong i design Sonate To